اخترشناسان موفق به اندازه‌گیری قطر و شناسایی لبه کهکشان راه شیری شدند - پورتال جامع مخچه (mokhche)