ادعای بی اساس مجری تلویزیونی آمریکا: نقره ویروس کرونا را می‌کشد - پورتال جامع مخچه (mokhche)