ارائه بیش از یک میلیارد تومان آموزش رایگان در کمپین «هر کجا، هر زمان، یادگیری» - پورتال جامع مخچه (mokhche)