استارتاپ «آی هوم» بخشی از نیروهای خود را تعدیل کرد - پورتال جامع مخچه (mokhche)