اسنپ از اهمیت امتیازدهی مسافران به رانندگان در سفرها می‌گوید - پورتال جامع مخچه (mokhche)