اسکی بازی محمدرضا گلزار در پیست اسکى دیزین - پورتال جامع مخچه (mokhche)