افزایش مجدد قیمت تایر؛ ارز دولتی برای واردات لاستیک حذف شد - پورتال جامع مخچه (mokhche)