افزایش چشمگیر خطر ناشنوا شدن فضانوردان در صورت سفر به مریخ - پورتال جامع مخچه (mokhche)