امارات اولین نیروگاه هسته‌ای جهان عرب را راه‌اندازی کرد - پورتال جامع مخچه (mokhche)