ایران خودرو K132 معرفی شد؛ جایگزینی برای تولید پژو 301 در ایران بدون حضور پژو - پورتال جامع مخچه (mokhche)