بخشی از زندگینامه شهیدان رجایی و باهنر - پورتال جامع مخچه (mokhche)