بیل گیتس برای خروج از بحران کرونا، برنامه سه مرحله‌ای ارائه کرد - پورتال جامع مخچه (mokhche)