بیوگرافی فرح زینب عبدلله ، از زندگی شخصی تا موفقیت های حرفه ای - پورتال جامع مخچه (mokhche)