تخریب قلعه پرتغالی‌ها قشم توسط میراث فرهنگی - پورتال جامع مخچه (mokhche)