تخفیفان با «دماسنج» به کمک کسب‌وکارهای متضرر از کرونا می‌آید - پورتال جامع مخچه (mokhche)