توضیح مدیرعامل «آی هوم» درباره تعدیل نیرو و استراتژی جدید این استارتاپ - پورتال جامع مخچه (mokhche)