توییتر در همبستگی با سیاه‌پوستان آمریکایی رنگ لوگوی خود را به مشکی تغییر داد - پورتال جامع مخچه (mokhche)