دادگاه سنگاپور برای اولین بار در این کشور بوسیله پلتفرم Zoom حکم اعدام صادر کرد - پورتال جامع مخچه (mokhche)