دو پرچمدار هواوی P40 و هواوی P40 پرو معرفی شدند - پورتال جامع مخچه (mokhche)