رئیس اداره علوم پزشکی قم: دو بیمار مبتلا به کرونا فوت کردند - پورتال جامع مخچه (mokhche)