رنو برای مقابله با بحران اقتصادی 15 هزار نفر را اخراج می‌کند - پورتال جامع مخچه (mokhche)