ریزش شدید مو، جدیدترین پیامد ابتلا به کرونا در برخی بیماران - پورتال جامع مخچه (mokhche)