زندگی امیر آقایی بازیگر آقازاده ؛ از شعر و عکاسی تا اوج شهرت با سینما (۳۹۰) - پورتال جامع مخچه (mokhche)