سومین نشان درخش به استارتاپ «آسان بورس» رسید - پورتال جامع مخچه (mokhche)