شروع ناموفق قانون گذاران آمریکا برای استاندارد کردن تست خودروهای خودران - پورتال جامع مخچه (mokhche)