صدها هزار ماسک چینی به علت کیفیت پایین از بیمارستان‌های هلند جمع‌آوری شدند - پورتال جامع مخچه (mokhche)