عکس نوشته های زیبا از اشعار حافظ به نقل از دریچه نو…


سایر صفحات محبوب مرتبط

فال حافظ

شعر عاشقانه حافظ

شعر عاشقانه شهریار


رنج ما را که توان بُرد به یک گوشه چشم
شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی …

متن کامل شعر در: غزل شماره 480 حافظ

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا از اشعار حافظ


در دلم بود که بی‌دوست نباشم هرگز
چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود …

متن کامل شعر در: غزل شماره 207 حافظ

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا از اشعار حافظ


زحمتی می‌کشم از مردم نادان که مپرس …

متن کامل شعر در: غزل شماره 271 حافظ

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا از اشعار حافظ


از آن که با دل ما کردی پشیمان باش …

متن کامل شعر در: غزل شماره 273 حافظ

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا از اشعار حافظ


میل رفتن مکن ای دوست دمی با ما باش …

متن کامل شعر در: غزل شماره 257 حافظ

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا از اشعار حافظ

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا …

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا از اشعار حافظ


هزار جهد بکردم که یار من باشی
مرادبخش دل بی‌قرار من باشی

متن کامل شعر: غزل حافظ شماره 346

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا از اشعار حافظ


فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم …

متن کامل شعر: غزل حافظ شماره 317

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا از اشعار حافظ


صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

متن کامل شعر: غزل حافظ شماره 347

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا از اشعار حافظ


ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان
جان به غم‌هایش سپردم نیست آرامم هنوز …

متن کامل شعر: غزل حافظ شماره 265

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا از اشعار حافظ

دریچه نو عکس نوشته