سخت ترین فعلی که برایت به سادگی صرف کردم عمرم بود

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

دیدی که سخــــت نیســـــت تنها بدون مــــــــــن ؟!! دیدی صبح می شود شب ها بدون مـــــــــن !! این نبض زندگی بــــــــی وقفه می زند… فرقی نمی کند با مــــــن …بدون مــــــن… دیــــــروز گر چه ســـــــخت امروزم هم گذشت …!!! طوری نمی شود فردا بدون مــــــن !!!

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

عکس دلشکستگی و معذرت خواهی عاشقانه

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

خواستم با یکی درد دل کنم… اول ازش پرسیدم سیگار داری؟… گفت:میخوای بکشی..؟ گفتم:نه ! تو بکش طاقت حرفامو داشته باشی

تعبیر خواب عشق

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

عکس نوشته دوستت دارم عاشقانه

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

عکس پروفایل غمگین

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

سلامتی کسایی که تو خاطرمون “ابدی” هستن اما تو خاطرشون “عددی” نیستیم

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

تصاویر پروفایل دلشکستگی

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

متن و عکس غمگین عاشقانه

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

گاهی نیاز است دکتر به جای یک مشت قرص …برایت فریاد تجویز کند

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

عکس نوشته پروفایل شکست عشقی

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

عکس زیبای دلشکسته

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

 اگه میدونستی قطره بارون وقت دورشدن ازابراچه حسی داشت اگرمیدونستی یه بندر وقت رفتن کشتی ها چه تنها میشه، اگرمیدونستی درخت کاج وقت پرکشیدن پرنده هاچه غمگین میشه، اگرمیدونستی رفتنت چه آتشی به جونم کشید اون وقت این قدرراحت نمیگفتی خداحافظ

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

عکسهای عاشقانه پروفایل تلگرام

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

عکسنوشته غمگین

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

تو کجایی سهراب؟ آب را گل کردند چشم ها را بستند و چه با دل کردند… وای سهراب کجایی آخر؟ زخم ها بر دل عاشق کردند خون به چشمان شقایق کردند ! تو کجایی سهراب؟ که همین نزدیکی عشق را دار زدند ! ای سهراب کجایی که ببینی حالا دل خوش مثقالی ست… دل خوش سیری چند صبر کن سهراب… گفته بودی قایقی خواهی ساخت ! قایقت جا دارد؟ من هم از همهمه ی اهل زمین دلگیرم…

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

عکس معذرت خواهی از عشق

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

عکس عاشقانه غمگین

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

مهربانی ها و دلجویی هایت به کنار! اما عزیزه من … قلبه شکسته با چسب زخم خوب نمی شود!!!

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

عکس نوشته و متن آشتی

عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

ســـر ســـری رد شـــو و زنـدگـــی کـــن ، دقــــت ….. “د ق ت ” مــی دهـد ، از مـــا گــفـتـن بود…………!!!!!!!!

عشق عکس عاشقانه