فلکس پای 2 رونمایی شد؛ دومین تلاش شرکت چینی رویول در عرصه گوشی های تاشو - پورتال جامع مخچه (mokhche)