لردزتاون Endurance معرفی شد؛ رقیبی تازه برای وانت تسلا - پورتال جامع مخچه (mokhche)