ماجرای (گنج باد آورده) چگونه در زمان ساسانی تبدیل به ضرب المثل شد ؟ - پورتال جامع مخچه (mokhche)