متخصصان پزشکی: ویروس کرونا در حال ضعیف شدن است - پورتال جامع مخچه (mokhche)