محققان اسپانیایی: فضانوردان می توانند با مدفوع برای خود روی ماه خانه بسازند - پورتال جامع مخچه (mokhche)