محققان روشی برای معکوس کردن برخی نشانه‌های پیری در موش‌ها پیدا کردند - پورتال جامع مخچه (mokhche)