به گزارش آلامتو به نقل از laplas.co؛ حتما همه شما با “خخخخخ” یا “ههههه” یا “ha ha ha” آشنا هستید! آلفردو آدان پروژه جالبی انجام داده که نشان می دهد مردم سراسر دنیا از طریق گوشی هایشان در پیامک ها چطور می خندند؟!

مردم کشورهای مختلف چطوری خندیدن را تایپ می‌کنند؟
ایرانی ها

مردم کشورهای مختلف چطوری خندیدن را تایپ می‌کنند؟
یونانی ها

مردم کشورهای مختلف چطوری خندیدن را تایپ می‌کنند؟

تایلندی ها

مردم کشورهای مختلف چطوری خندیدن را تایپ می‌کنند؟

دانمارکی ها

مردم کشورهای مختلف چطوری خندیدن را تایپ می‌کنند؟

کره ای ها

مردم کشورهای مختلف چطوری خندیدن را تایپ می‌کنند؟

برزیلی ها

مردم کشورهای مختلف چطوری خندیدن را تایپ می‌کنند؟

جامائیکایی ها

مردم کشورهای مختلف چطوری خندیدن را تایپ می‌کنند؟

آمریکایی ها

مردم کشورهای مختلف چطوری خندیدن را تایپ می‌کنند؟

اسپانیایی ها

مردم کشورهای مختلف چطوری خندیدن را تایپ می‌کنند؟

ژاپنی ها

مردم کشورهای مختلف چطوری خندیدن را تایپ می‌کنند؟

ایسلندی ها

مردم کشورهای مختلف چطوری خندیدن را تایپ می‌کنند؟

فرانسوی ها

مردم کشورهای مختلف چطوری خندیدن را تایپ می‌کنند؟

عرب ها

مردم کشورهای مختلف چطوری خندیدن را تایپ می‌کنند؟

ایتالیایی ها

مردم کشورهای مختلف چطوری خندیدن را تایپ می‌کنند؟

چینی ها

عکس خنده دار لاپلاس