به گزارش آلامتو به نقل از laplas.co؛ حتما همه شما با “خخخخخ” یا “ههههه” یا “ha ha ha” آشنا هستید! آلفردو آدان پروژه جالبی انجام داده که نشان می دهد مردم سراسر دنیا از طریق گوشی هایشان در پیامک ها چطور می خندند؟!

مردم دنیا، چطور خنده‌هایشان را تایپ می‌کنند؟
ایرانی ها

مردم دنیا، چطور خنده‌هایشان را تایپ می‌کنند؟
یونانی ها

مردم دنیا، چطور خنده‌هایشان را تایپ می‌کنند؟

تایلندی ها

مردم دنیا، چطور خنده‌هایشان را تایپ می‌کنند؟

دانمارکی ها

مردم دنیا، چطور خنده‌هایشان را تایپ می‌کنند؟

کره ای ها

مردم دنیا، چطور خنده‌هایشان را تایپ می‌کنند؟

برزیلی ها

مردم دنیا، چطور خنده‌هایشان را تایپ می‌کنند؟

جامائیکایی ها

مردم دنیا، چطور خنده‌هایشان را تایپ می‌کنند؟

آمریکایی ها

مردم دنیا، چطور خنده‌هایشان را تایپ می‌کنند؟

اسپانیایی ها

مردم دنیا، چطور خنده‌هایشان را تایپ می‌کنند؟

ژاپنی ها

مردم دنیا، چطور خنده‌هایشان را تایپ می‌کنند؟

ایسلندی ها

مردم دنیا، چطور خنده‌هایشان را تایپ می‌کنند؟

فرانسوی ها

مردم دنیا، چطور خنده‌هایشان را تایپ می‌کنند؟

عرب ها

مردم دنیا، چطور خنده‌هایشان را تایپ می‌کنند؟

ایتالیایی ها

مردم دنیا، چطور خنده‌هایشان را تایپ می‌کنند؟

چینی ها

عکس خنده دار لاپلاس