ناسا چهار طرح پیشنهادی برای اکتشاف منظومه شمسی را اعلام کرد - پورتال جامع مخچه (mokhche)