ناوگان اسنپ به جداکننده فضای راننده و مسافر مجهز شد - پورتال جامع مخچه (mokhche)