نمایشگاه بین‌المللی تهران یک نقاهتگاه دوهزار تختخوابی شد - پورتال جامع مخچه (mokhche)