نگه داری پیاز داغ به مدت نسبتا طولانی - پورتال جامع مخچه (mokhche)