نیویورک تایمز صفحه نخست خود را به اسامی قربانیان کرونا ویروس اختصاص داد - پورتال جامع مخچه (mokhche)