وزیر ارتباطات: حملات سایبری هفته گذشته، اثر زیادی نداشت - پورتال جامع مخچه (mokhche)