پلتفرم «سیب اپ» افشای برخی اطلاعات کاربران خود را تایید کرد - پورتال جامع مخچه (mokhche)