کاهش ۱۴ درصدی فروش جهانی گوشی در ماه فوریه به خاطر کرونا - پورتال جامع مخچه (mokhche)