کوبایی‌ها برای عبور از بحران اقتصادی و غذایی به ارزهای دیجیتال پناه می‌برند - پورتال جامع مخچه (mokhche)