گارمین Quatix 6X Solar معرفی شد؛ شارژدهی ۲۴ روزه با پنل خورشیدی - پورتال جامع مخچه (mokhche)