۱۱ میلیون اسم کاوشگر استقامت را در سفر به مریخ همراهی می کنند - پورتال جامع مخچه (mokhche)