5 روز پیش
995

مدرن ترین هواپیمای مسافربری ایران ( + تصاویر)


این هواپیمای مسافربری ایران از بهترین و مدرن ترین هواپیماهای حال حاضر در ناوگان هوایی کشورمان میباشد.مخچه : یکی از هواپیماهای فعال در ناوگان هوایی کشورمان، ایرباس ۳۴۰ از سری ۶۰۰ است، این هواپیما به عنوان مدرن ترین هواپیما ی مسافربری ایران شناخته می شود.

مدرن ترین هواپیمای مسافربری ایران


مدرن ترین هواپیمای مسافربری ایران ( + تصاویر)

بهترین هواپیمای مسافربری ایران


مدرن ترین هواپیمای مسافربری ایران ( + تصاویر)

مدرن ترین هواپیمای مسافربری ایران ( + تصاویر)

مدرن ترین هواپیمای مسافربری ایران ( + تصاویر)

مدرن ترین هواپیمای مسافربری ایران


مدرن ترین هواپیمای مسافربری ایران ( + تصاویر)

عکس هواپیما


مدرن ترین هواپیمای مسافربری ایران ( + تصاویر)

مدرن ترین هواپیمای مسافربری ایران ( + تصاویر)

مدرن ترین هواپیمای مسافربری ایران


مدرن ترین هواپیمای مسافربری ایران ( + تصاویر)

مدرن ترین هواپیمای مسافربری ایران ( + تصاویر)

مدرن ترین هواپیمای مسافربری ایران ( + تصاویر)

منبع : مشرق


لینک منبع