6 روز پیش
891


آزاده نامداری مجری پر حاشیه برنامه های تلویزیونی، عکسی از خودش به همراه دخترش بر روی نیمکت منتشر نمود، او در رابطه با فرزندان نسل آینده چنین نوشت:


خدایا در این غروب دلگیر دعا می کنم


ما رو شرمنده ی کودکانمون نکن

خدایا نخواه، فقر، نا امنی، نا آگاهی هدیه ی ما به فرزندانمون باشه


نکنه روزی فرزندان ما از ما شاکی باشند، ما بد یا خوب این سرزمینیم


اگر کسی به این سرزمین علاقه منده و آینده ی کودکانش، هرگز گزینه ی جنگ رو انتخاب نمی کنه!


عکس متفاوت آزاده نامداری و دخترش بر روی نیمکت


منبع : آرگالینک منبع